Welkom op de vernieuwde site van De Bron!

Basisschool de Bron is de enige school in de dorpskern Stroe, gemeente Barneveld. Vrijwel alle kinderen in de basisschoolleeftijd uit Stroe en de directe omgeving van Stroe komen naar de Bron. Er zijn ongeveer 130 leerlingen op de Bron, verdeeld over 8 groepen.

De Bron geeft het onderwijs vorm vanuit een Protestants Christelijke identiteit. De school staat open voor alle ouders en leerlingen die kunnen instemmen met de grondslag van de school.

De Bron is een kleine en veilige dorpsschool waar goed onderwijs wordt gegeven. Er is extra zorg voor leerlingen die met bepaalde zaken moeite hebben, er is uitdaging voor kinderen die meer aankunnen. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Een goede en veilige sfeer vinden we erg belangrijk.

Wilt u meer informatie over de Bron of over ons onderwijs, dan kunt u de schoolgids en de informatiekalender downloaden of ophalen op school. Ook kunt u, vrijblijvend, een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek of rondleiding door de school.

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden op de Bron, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen. Een inschrijfformulier kunt u vinden op deze site of ophalen op school. Kleuters kunnen al aangemeld worden als zij (bijna) 3 jaar zijn.