…VOOR EEN VEILIGE BASIS!

Welkom op de site van basisschool De Bron

Basisschool de Bron is de enige school in de dorpskern Stroe, gemeente Barneveld. Er zijn ongeveer 140 leerlingen op de Bron, verdeeld over 7 groepen.

De Bron geeft het onderwijs vorm vanuit een Protestants Christelijke identiteit. De school staat open voor alle ouders en leerlingen die kunnen instemmen met de grondslag van de school.

De Bron is een kleine en veilige dorpsschool waar goed onderwijs wordt gegeven. Er is extra zorg voor leerlingen die met bepaalde zaken moeite hebben, er is uitdaging voor kinderen die meer aankunnen. Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Een goede en veilige sfeer vinden we erg belangrijk.

Wilt u uw zoon of dochter aanmelden op de Bron, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen. Een inschrijfformulier kunt u aanvragen op onze site of ophalen op school.

Onze school

De Bron is een christelijke basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. We geven onderwijs vanuit onze christelijke identiteit en de daarbij horende normen en waarden.

Praktische informatie

Hier vind je alle handige documenten, zoals schooltijden, de jaarkalender, de informatiekalender en meer.

Nieuwsbrief

Lees het laatste nieuws over onze school.