Over de vereniging

Over de vereniging

Onze school valt onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek, afgekort tot VGSK. De vereniging heeft 3 scholen onder haar beheer:

VGSK heeft als doel het oprichten en in stand houden van basisscholen voor Protestants Christelijk Onderwijs.
De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit maximaal 9 personen. De dagelijkse leiding van de Vereniging en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is gemandateerd aan de algemeen directeur. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.

Voor zaken die de Vereniging aangaan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur of met de secretaris van het bestuur.

Algemeen directeur:
Dhr. D. Vonck
te bereiken via basisschool de Bron
Stroeërweg 76-A
3776 MK Stroe
T 0342 – 442250
E algemeendirecteur@vgsk.nl

Voorzitter toezichthoudend bestuur:
Dhr. J. (Johan) Heemskerk, Garderen

Secretaris en postadres:
Secretaris:
Mevr. A. (Bertine) van Roozelaar, Stroe

Postadres
VGSK
Stroeërweg 76-A
3776MK Stroe
0342-442250

Overige bestuursleden:
Dhr. E.J. (Erik Jan) Kevelam, Gardenen
Dhr. H.J. (Arjan) v.d. Kamp, Kootwijkerbroek
vacature