Over de vereniging

Over de vereniging

Onze school valt onder de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Garderen, Stroe en Kootwijkerbroek, afgekort tot VGSK. De vereniging heeft 3 scholen onder haar beheer:

VGSK heeft als doel het oprichten en in stand houden van basisscholen voor Protestants Christelijk Onderwijs.
De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit maximaal 9 personen. De dagelijkse leiding van de Vereniging en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is gemandateerd aan de algemeen directeur. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol.

Voor zaken die de Vereniging aangaan kunt u contact opnemen met de algemeen directeur of met de voorzitter van het bestuur.

Algemeen directeur:
Dhr. D. Vonck
te bereiken via basisschool de Bron
Stroeërweg 76
3776 MK Stroe
T 0342 – 442250
algdirvgsk@debronstroe.nl

Voorzitter:
Dhr. J.C. Heemskerk
Acacialaan 24
3886 AG Garderen

Secretaris en postadres:
Mevr. J.B. van Kruistum – Guliker
Puurveenseweg 31
3774 PH  Kootwijkerbroek