Overblijven

Overblijven

1. De overblijfdagen en tijden 

Op de Bron kunnen de kinderen tussen de middag overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De tijden zijn van 12.00 tot 12.55 uur. De groepen eten tot 12.15 in hun eigen klas. Na het eten gaan de kinderen (afhankelijk van het weer) binnen of buiten spelen.      

2. Aanmelden. 

Voor iedereen die gebruik wil maken van de overblijf gelegenheid is het noodzakelijk om uw kind aan te melden d.m.v. een aanmeldingsformulier met de gegevens van uw kind die tijdens het overblijven van belang kunnen zijn.  

3. Nieuwe overblijfouders.  

Om een goed (verantwoord) rooster te kunnen maken zodat er voldoende begeleiding / toezicht blijft tijdens het overblijven zijn er steeds weer nieuwe overblijfkrachten nodig. Alle overblijfkrachten ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 7.50 euro per keer overblijven. Een broertje/zusje dat nog niet naar school gaat mag eventueel mee komen zodat u geen andere opvang daarvoor hoeft te regelen. 

Wilt u meewerken in de begeleiding van de overblijf dan kunt u dit aangeven bij de overblijfcoördinator. Alle hulp is welkom, al is het maar één keer per maand.  

4. Eten en drinken 

U dient zelf te zorgen voor de maaltijd van uw kind. Wilt u de tassen, broodtrommels en bekers voorzien van de naam van uw kind? We willen het eten van snoep e.d. liever niet in de middagpauze. Daarom het verzoek om geen snoep in de broodtrommels mee te geven, daarvoor in de plaats zijn fruit, rauwkost, stukje worst e.d. gezonde alternatieven. Chips wordt niet toegestaan. 

5. De kosten van het overblijven.  

Om de week is het mogelijk om op maandagochtend van 08.30 uur tot 08.50 uur munten te kopen in de centrale hal van de school. Deze maandagen staan aangegeven in de jaarkalender. 

Het overblijven kost 1 muntje per keer. Dat wordt tijdens het overblijven ingeleverd. De muntjes kosten € 0,90 per stuk. 

Als uw kind overblijft op een vaste dag, kunt u ook in een keer voor het gehele jaar betalen. De kosten zijn dan € 30 per kind per vaste overblijfdag. In dat bedrag zit een kleine korting. Er vindt geen restitutie plaats bij een keer ziekte of uitval, behalve als de situatie langdurig of structureel (= langer dan 4 weken) wijzigt. 

Het aanmeldformulier hiervoor is op te vragen bij de directie of de overblijfcoördinator. Het bedrag kan worden overgemaakt op de overblijfrekening (zie informatiekalender). 

 

Tot slot: 

Wilt u en/of uw kind(eren) een keer kennismaken, kom dan gerust eens een keer kijken. U bent van harte welkom. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, mail ze dan of neem contact op met de coördinator, 
 

Petra van Dam 

E  overblijvendebronstroe@gmail.com 

T  0342-842398 

M 06-48958913