Oudercommissie

Oudercommissie

Aan de school is een oudercommissie verbonden. De OC verleent in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de school haar medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ondersteunt de OC het team en de school en neemt zij de school veel werk uit handen. Eén personeelslid heeft zitting in de OC. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot een van de leden van de oudercommissie of de directie. 

De leden van de oudercommissie zijn: 

Mevr. C. Brandsen,  Droserastraat 4,  3776 NB  Stroe 

Mevr. M. van GeresteijnWolweg 22, 3776 LP Stroe 

Mevr. C. ScholtusWolweg 61-a, 3776 LN STROE 

Mevr. J. van Veldhuizen, Wolweg 112, 3776LS Stroe 

  

Namens het personeel: 

Mevr. M. van Maanen