Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Wat is de jeugdgezondheidszorg? 

Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg (hierna afgekort als JGZ) ziet alle kinderen om zo tijdig te kunnen signaleren, begeleiden en eventueel te verwijzen als er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van kinderen (bijvoorbeeld als kinderen niet goed groeien, niet goed horen of sociaal-emotioneel achterblijven). 

Tot vier jaar wordt deze zorg door de consultatiebureaus verzorgd. Vanaf vier jaar neemt het JGZ-team op de scholen deze zorg over. Hier werken assistenten van de jeugdarts, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en logopedisten samen aan de gezondheid van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. 
 

Waarvoor kan ik bij de jeugdgezondheidszorg terecht? 

Standaardonderzoeken 

In het kalenderjaar dat uw kind 6 en 10 jaar wordt, krijgt uw kind op school een standaard screening door de assistente van de jeugdarts, waar u zelf niet bij aanwezig hoeft te zijn. 

Voorafgaand aan deze screeningen ontvangt u twee vragenlijsten. Met uw antwoorden kunnen we een inschatting maken van de gezondheidssituatie en het welzijn van uw kind. Ook kunt u uw eigen vragen via dit formulier stellen. Ook de leerkracht levert, in overleg met u, bijzondere aandachtspunten bij ons aan.
De screening bestaat uit: 
 

5/6 jarigen: lengte, gewicht, oren, ogen, motoriek; 

10/11 jarigen: lengte en gewicht; oren en ogen op aanvraag van ouders of leerkracht; 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de screening en de door u ingevulde vragenlijsten kunnen u en/of uw kind worden uitgenodigd voor een gesprek en/of vervolgonderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Jeugdarts en jeugdverpleegkundige houden spreekuren bij uw kind op school of op een school in de buurt. Samen met u en uw kind kijkt de JGZ hoe vragen en problemen kunnen worden opgelost. Zo kan de JGZ advies geven, maar ook doorverwijzen naar iemand die u verder kan helpen. In het basisonderwijs is dit vervolgonderzoek in het bijzijn van de ouder.  
 

Spreekuren 

Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen en 

jeugdverpleegkundigen spreekuren.
Er zijn verschillende aanleidingen voor een afspraak op een spreekuur, bijvoorbeeld: 
 

  • Vragen of vervolgonderzoek vanuit het standaardonderzoek door een jeugdarts of verpleegkundige; 
  • U heeft zelf vragen over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind of uw kind heeft vragen. 
  • Het consultatiebureau heeft met u afgesproken dat een extra onderzoek zal plaatsvinden; 
  • Er zijn zorgen of vragen over de ontwikkeling van uw kind vanuit school of anderen. Nadat u daarover bent geïnformeerd, wordt een afspraak bij de JGZ gemaakt. 

Wat u vertelt in een spreekuur valt binnen de privacyrichtlijnen zoals u die gewend bent bij uw huisarts. Er zal dus niks besproken worden met derden, zoals school, zonder dat u daarvan op de hoogte bent. 
 

Vaccinaties 

Ook na de kleuterperiode heeft uw kind nog een aantal vaccinaties nodig om infecties te voorkomen. Als uw kind 9 jaar is, krijgt u van de JGZ een oproep voor vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en tegen de bof, mazelen en rode hond (BMR). Meisjes worden op 13-jarige leeftijd opgeroepen voor de HPV vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinaties worden meestal georganiseerd in een sporthal. 
 

Informatie en Contact  

U kunt de JGZ bellen voor vragen of om een afspraak te verzetten via de informatielijn 

     tel: 088 355 60 00 of per mail via ggd@vggm.nl.  

U kunt hier uw vragen anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of verpleegkundige. 

Op de website: www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg kunt u folders over opvoeden en opgroeien en over gezondheidsproblemen vinden.