Ouders

Jaarkalender

Klik hier om naar de kalender te gaan. Klik hier om naar de jaarinformatie te gaan.


Aanmeldformulier

  U kunt uw kind al aanmelden als hij of zij de leeftijd van 3 jaar (bijna) heeft bereikt. Eerder mag natuurlijk ook. Het is voor de school prettig om tijdig te weten hoeveel leerlingenMeer lezen...


MR / GMR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)  De MR van de Bron levert een wezenlijke bijdrage aan het functioneren van de school. Zij vergadert ca. vier keer per jaar over diverse zaken aangaande het schoolbeleid, bijvoorbeeld met betrekking tot onderwijskundige vernieuwingen,Meer lezen...


Oudercommissie

Aan de school is een oudercommissie verbonden. De OC verleent in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de school haar medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo ondersteunt de OC het team en de schoolMeer lezen...


Passend Onderwijs

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders,Meer lezen...


Buitenschoolse Opvang en Peuterspeelzaal

BIJDEHANDJES  De kinderopvang in basisschool de Bron wordt verzorgd door Christelijke kinderopvang BijdeHandjes. Wij bieden buitenschoolse opvang aan in een lokaal van basisschool de Bron. Alle kinderen zijn van harte welkom om heerlijk te komenMeer lezen...


Jeugdgezondheidszorg

Wat is de jeugdgezondheidszorg?  Kinderen ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. De jeugdgezondheidszorg (hierna afgekort als JGZ) ziet alle kinderen om zoMeer lezen...


Centrum voor Jeugd en Gezin Barneveld

Groter groeien; iedereen doet het! Een eigenwijze kleuter of misschien een kind dat niet achter de computer of tv vandaan te krijgen is. Opvoeden is leuk, maar soms heeft u vragen waar u even geenMeer lezen...


Schoolmaatschappelijk Werk

Het schoolmaatschappelijk werk valt in de gemeente Barneveld onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Als ouders, leerkracht of IB-er zich zorgen maken om een kind of denken dat een kindMeer lezen...


Privacy Toelichting

     Hoe gaat VGSK om met persoonsgegevens  Contactgegevens VGSK  Verwerkingsverantwoordelijke (bestuurder) van de school:  Dhr. D. Vonck (algemeen directeur)  Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming :  H.C. Heurter, h.heurter@heutink-ict.nl.  VGSK verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens. WeMeer lezen...


Overig

Aanvragen verlof Via onderstaande link vindt u een verlofformulier. Bij aanvragen van speciaal verlof kan dit formulier uitgeprint, ingevuld en ondertekend bij de directie worden ingeleverd. De aanvraag zal hierna in behandeling worden genomen alvorensMeer lezen...


Klachtenregeling

Bekijk hier onze klachtenregeling.